Poznajmy się

Nawiązywanie relacji międzyludzkich to nieodzowna potrzeba i część naszego życia i codzienności, to także wielka przyjemność, która pozwala czerpać satysfakcję z udanych związków międzyludzkich. Można ten sposób właściwej komunikacji - to narzędzie pozytywnego wpływu na relację opisać obrazowo na przykładzie modelu komunikacji obcokrajowca w innym kraju. Tak więc, aby z drugą osobą dobrze się zrozumieć, być przez nią akceptowalnie odebranym i nawiązać dobrą, zdrową relację na podobnym poziomie trzeba dopasować swój język komunikacji werbalnej i niewerbalnej do poziomu drugiej strony.

 

ARCHIWUM

Emocja

Źródłem emocjisą: potrzeby, słowa, kontakt z samym sobą. Procesy emocjonalne są podzielone na: uczucia. Stany psychiczne wyrażające ustosunkowanie się człowieka do określonych zdarzeń, lu...

biuro matrymonialne

Biuro matrymonialne bywa traktowane dwojako. Albo przychodzi się do niego jak do punktu usługowego, z konkretnymi oczekiwaniami, albo jest ono ostatnią deską ratunku. Ani jedno, ani drugie podej...